top of page

Biogüvenlik Kabinleri
Performans Muayeneleri

Biogüvenlik güvenlik kabinlerinin kullanım amacı potansiyel olarak tehlikeli aerosoller ve tehlikeli mikroorganizmalar ile çalışıldığında kullanıcıyı ve çevreyi kontamine olmaktan koruyan, hava akımı kontrollü olarak düzenlenmiş kabinlerdir. Çevre ile Çalışanın korunması, ürünün korunması ve çapraz kirlenmenin (kontaminasyonun) önlenmesi için ölçüm ve doğrulama testlerinin yapılması gerekmektedir. 

Biogüvenlik Kabinleri için Performans Doğrulama Testleri TS EN 12469, WHO GLP, ANSI/NSF 49 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Bio güvenlik kabinleri sınıflarına göre 3 e ayrılır.

 

SINIF I KABİNLER:  Personel ve çevreyi koruyan, operatörü koruyacak şekilde içeri doğru ortamdan taze hava akışı sağlayan ve tüm egzos havasını HEPA filtreden geçirerek dış ortama atan kabinlerdir. Class I kabinler ürün korumasının önemli olmadığı durumlarda kullanılır. 

 

SINIF II KABİNLER: İşçiyi koruyacak şekilde ve egzoz havasının filtrasyonu ile çalışılan, ön açıklıktan içeri doğru hava akışının yardımıyla kabin içinde oluşan, havadan gelen tanecik kontaminasyonunun çıkışının kontrol edileceği şekilde kurulan, ürün ve çapraz kontaminasyon riskinin düşük olduğu ve kullanıcının kabin iç tarafında elle işlemler yapabildiği bir ön açıklığa sahip güvenlik kabini. Sınıf II kabinlerde kendi içinde CLASS II A1, CLASS II A2, CLASS II B1, CLASS II B2 ve CLASS II C1 olarak ayrılır


SINIF III KABİNLER: Çalışma alanının tamamıyla kapalı ve kullanıcının iş ortamından fizikî bir bariyerle (örneğin; mekanik olarakkabine bağlı eldivenler) ayrıldığı güvenlik kabini. Filtre edilen hava, sürekli olarak kabine verilir ve egzoz havası mikroorganizmaların açığa çıkmasını önlemek için işlemden geçirilir. 

 

HİZMET VERDİĞİMİZ ÖLÇÜMLER:

- Alarm Fonksiyonları Kontrolü:

- Aşağı Hava Akış Hızı Ve Aynılığının Ölçümü (Down-flow) :

- İçeri Hava Akış Hızı (In-flow) :

- Filtre Sızdırmazlık Testi:

- Hava Akış Yönü Görselleştirme Testi:

bottom of page