top of page

Hastane Steril Alanları
Ameliyathane, Yoğun BakımHVAC Validasyonu

Hastane bünyesindeki;
 

  • ameliyathaneler ve yoğun bakımlar

  • steril ve yarı steril alanlar.

  • sterilizasyon üniteleri

  • tpn üniteleri

  • kemoterapi ünitelerindeki çalışmalar hastanın yaşam güvenliği ve operasyon sonrası olumsuz bir süreç yaşanmaması için yapılan HVAC validasyon muayenesi büyük önem arz eder. 


HİZMET KAPSAMINDA YAPILAN TESTLER

  • CLASS 1A Ameliyathaneleri için hijyenik ve teknik testler DIN 1946-4:2018 standardına göre yapılmaktadır. Spesifik bir test olduğundan lütfen iletişime geçiniz.

  • CLASS 1B ve CLASS II alanlar, Kemoterapi ve TPN Üniteleri için ise yapılan testlerimiz :


Hava Debisi, Hava Hızı ve Hava Değişim Sayılarının Hesaplanması:  Bu testlerin amacı hastane steril alanlarda hava akış hızlarını ve aynılıklarını, sağlanan hava debilerini tespit etmektir. Bu test ile tek yönlü hava akışı olan hastane steril alanlarda ise hava hızı ve dağılımı hesaplanırken, tek yönlü hava akışı olmayan hastane steril alanlarında ise hava debisi hesaplanır. Toplam hava debisi hava değişim sayısını (saatteki hava değişimini) hesaplamak için kullanılır. Hava Debisi, Hava Hızı ve Aynılığının Ölçülmesi testi ISO 14644-3:2019, DIN 1946-4:2018 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

 

HEPA Filtre Sızdırmazlık Testi (DOP Testi): HEPA/ULPA filtre sızdırmazlık testi kurulan sistemin hava kaynaklık partikül konsantrasyonunu olumsuz etkileyen by-pass kaçaklarını, filtrelerin sızdırma durumunu (filtre medyasında ve filtre contasında oluşabilecek diğer hasarları) tespit eder. Bu testler monte edilen filtrenin verimliliğini denetlemezler. HEPA/ULPA filtre sızdırmazlık testi Temiz oda'larda ve temiz alanlarda tüm cihazların bağlantılarının tamamlanmasının ardından (as-built) ve tüm ekipmanların ve eşyaların tamamlanmasının ardından insansız işletme sırasında (at-rest), hali hazırda çalışan ve test zamanı gelmiş olan mevcut sistemlerde veya filtrelerin her değişiminde uygulanmalıdır. HEPA/ULPA Filtre Sızdırmazlık Testi ISO 14644-3:2019, DIN 1946-4:2018 ‘e  göre yapılır.

 

Basınç Farkının Ölçülmesi: Bu testin amacı kurulan tüm sistemin hastane steril alanlarında çevresini saran diğer alanlar ile arasındaki basınç farkını koruyabilmesi için önemlidir. Hava Basıncı Farkının Ölçülmesi Testi ancak hastane steril alanlarında kurulan sistemin Hava Akış Hızı, Hava Akış Debisi, Hava Akış Aynılığı ve diğer uygulanabilir testleri sağlamasının ardından uygulanabilir. Bu test tüm cihazların bağlantılarının tamamlanmasının ardından (as-built), tüm ekipmanların ve eşyaların tamamlanmasının ardından insansız işletme sırasında (at-rest) ve insanlı işletme sırasında (in operation) aşamalarında uygulanabilir.
Basınç Farkının Ölçülmesi Testi ISO 14644-3:2019 , DIN 1946-4 ve ASHRAE  ye göre uygun olarak yapılmaktadır.

 

Sıcaklık ve Nem Ölçümü: Sıcaklık ve Nem Ölçümü'nün amacı hastane steril alanlarında ve temiz alanlar için kurulan iklimlendirme sistemlerinin belirli bir alan için gerekli süre boyunca hava sıcaklığı seviyesini devam ettirebilmesini doğrulamaktır. Sıcaklık ve Nem Ölçümü Testi ISO 14644-3:2019 , DIN 1946-4 ve ISO 7726 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. 


Partikül Ölçümü / Sayımı: Partikül Ölçümü hastane steril alanlarında ve temiz alanlarda Hava Temizliğinin Havadaki Partikül Konsantrasyonu Açısından Sınıflandırılmasını belirlemek için uygulanır. Partikül Ölçümü test yöntemi hastane steril alanlarında ve temiz alanlarda 0,1 μm ile 5 μm aralığındaki partiküller için  ve elde edilen partikül sayısına göre bu alanların sınıflandırılmasını sağlar. Partikül Sayımı Testi ve Temiz Odanın Sınıflandırılması tüm cihazların bağlantılarının tamamlanmasının ardından (as-built), tüm ekipmanların ve eşyaların tamamlanmasının ardından insansız işletme sırasında (at-rest) ve insanlı işletme sırasında (in operation) aşamalarında uygulanabilir. Partikül Ölçümü için gerekli olan örnekleme lokasyonlarının sayısının belirlenmesi ISO 14644-1:2015 standardında yer alan tabloya (A.1.) göre, ölçüm sürelerinin miktarı ISO 14644-1:2015 e göre ve örnekleme noktalarının yerleşiminin belirlenmesi ve risk analizinin yapılması ISO 14644-2:2015 yapılır

 

Dekontaminasyon (Geri Kazanım) Testi: Dekontaminasyon Geri Kazanım Testi'nin amacı hastane steril alanlarında ve temiz alanlar için kurulan sistemlerin hava kaynaklı partikülleri zamana karşı azaltma başarısını belgelendirmek ve kayıt altına almaktadır. Partikül üretiminden sonra temizliği geri kazanma (recovery) başarısı hastane steril alanlarında en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Dekontaminasyon Geri Kazanım Testi sadece tek yönlü hava akışı olmayan Temizoda'lar için önemlidir, çünkü geri kazanım başarısı Temiz  oda'larda re-sirküle hava oranının, giriş-çıkış hava akış şeklinin, ısıl şartların ve hava dağılım özelliklerinin bir fonksiyonudur, oysa tek yönlü hava akışı olan Temizoda'larda kirlilik kontrollü hava akışı ile uzaklaştırılabilmektedir. 

Dekontaminasyon geri kazanım testi as-built ve at-rest aşamalarında yapılmalıdır. Bu test ISO 8 ve 9 sınıfları için önerilmemektedir. Dekontaminasyon (Geri Kazanım)Testi ISO 14644-3:2019 ve  DIN 1946-4 e uygun olarak yapılmaktadır.

 

Hava Akış Yönü Görselleştirme Testi:  Hava akış yönü testinin ve görselleştirmenin amacı, hava akış yönünün ve hızın homojenliğinin tasarım ve performans özelliklerine uygun olduğunu göstermektir. Fark basınç basınç yönleri, Hava akışı doğrulanması gibi istenilen performans özellikleri video ile kayıt altına alınır. Akış görselleştirmesinden sonra, genellikle temiz odayı veya temiz alanı yeniden temizlemek gerekir. Hava Akış Yönü Görselleştirme Testi ISO 14644-3:2019 ,DIN 1946-4 standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. 

bottom of page