top of page

Havalandırma Periyodik Kontrolü

Havalandırma tesisatı kapalı alanlara hava akışı sağlar ve bu sayede daha rahat ve ferah bir alan sağlar. Sıcaklığı ve nemi kontrol altına almak için ve kapalı ortamdaki zehirlenmelerin, yangınların ve patlamaların önüne geçmek için havalandırma sistemi büyük önem arz eder.
 

Kapalı ve havasız ortamlarda hava akımlarının oluşmasının engellemesi ile kullanılan havalandırma tesisatı sistemi ÇSGB yönetmelik esaslarına göre “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne tabidir. Projede belirtilen kriterleri sağlayıp sağlamadığını belirleyebilmek için havalandırma periyodik kontrolleri yılda bir yapılır.
Alanında yetkin personel ve ekipmanlarımızla gerçekleştirdiğimiz havalandırma tesisatı kontrolü sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir iş sağlığı ve güvenliğini tehdit edebilecek olayların engellenmesi ve yasal mevzuata uyum sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

bottom of page